Veterans Memorial Citizens Advisory Committee

Member Title Membership Term Expires
Richard Bohn   Regular December 2018
Janet Sue Thompson   Regular December 2017
Chip Hamilton   Regular December 2018
Michael LaPlant   Regular December 2018
Michael Schneider   Regular December 2017
Jim Speckmann   Regular December 2017
Jimmy Thornton   Regular December 2017
Ed Tidwell City Council Liaison    
  City Liaison    
Share